Mga larawan sa pagdating ng bagyo Porn chat no sign up no pay

Ang Epiko ni Gilgamesh ay isang epikong tula mula sa Mesopotamia na isa sa pinakamamatandang umiiral na mga akda ng panitikan.

Ang kasaysayang panitikan ng Gilgamesh ay nagmumula sa limang independienteng mga tulang Sumeryo tungkol kay Gilgamesh na pangalang Sumeryo ni Haring Gilgamesh na hari ng lungsod ng Sumerya na Uruk.

mga larawan sa pagdating ng bagyo-44

Tinuruan ni Shamhat si Enkidu kung paano manamit at kung paano kumain.

Sa pagkakaalam mula sa isang dumadaang dayuhan tungkol sa pagtrato ni Gilgamesh sa mga bagong kasal, si Enkidu ay nagalit at naglakbay tungo sa Uruk upang mamagitan sa isang kasal.

Siya ay nakita ng isang tagapagbitag na ang kabuhayan ay nawasak dahil binubunot ni Enkidu ang kanyang mga bitag.

Sinabi ng tagapagbitag kay Gilgamesh ang tungkol sa lalake at inihanda kay Enkidu para akitin ang isang patutot.

Para sa mga babae ng Uruk, ang pang-aaping ito ay may anyong droit de seigneur — o "karapatan ng panginoon" na makipagsiping sa mga bagong ikinasal na babae sa kanilang gabi ng kasal.

Last modified 26-Mar-2017 14:30